Hushållsnära tjänster

Om skattereduktion för hushållsnära tjänster

Från och med den 1 juli 2007 kan du få skattereduktion om du anlitar någon som utför vissa hushållsnära tjänster. För att du ska få skattereduktion måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden och personen eller företaget du anlitar måste ha F-skattsedel.

hushallsnara-001

Den som vill göra skatteavdrag måste komma ihåg tre viktiga saker. Var noga med att den som utför tjänsten har F-skattsedel, spara alla fakturor och ansök om avdrag senast den första februari året efter det att arbetet betalts. Missar ni detta datum missar ni skattereduktionen, säger Bengt Agnebjörk, projektledare på Skatteverket.

skattereduktionSkattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Reduktionen får dock högst uppgå till 50 000 kronor om året per person. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor inklusive moms för att man ska kunna nyttja skattereduktionen.

Du kan även få skatteavdrag om du betalat ersättning för hushållsarbete i dina föräldrars bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion, säger Bengt Agnebjörk.

Detta kan man få skattereduktion för:

  • Städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden
  • Gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
  • Barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller  liknande
  • Annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Du ansöker om skattereduktion skriftligen. Du ska då även bifoga kopior av dina fakturor. Vilket skattekontor ansökan ska skickas hittar du på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se. Här kan du även ladda ner informationsbroschyrer och ansökningshandlingar för Hushållsnära tjänster.